Doktor

osoba s dokončeným vysokoškolským vzdelaním a doklad oprávňujúci lekársku prax v určitej oblasti. V. by mal mať postavenie osoby slobodného povolania alebo byť zamestnancom lekárskej inštitúcie.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.