Lekár spoločnosti

(spoločný lekár) 1. Podnikateľ alebo účtovník s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podnikania, ktorý sa špecializuje na analýzu a riešenie problémov, s ktorými sa spoločnosti stretávajú. Môže konať ako konzultant alebo dokonca dostať výkonnú moc, aby vykonal svoju odporúčanú politiku. 2. Lekár zamestnaný spoločnosťou na plný alebo čiastočný úväzok na poskytovanie lekárskej pomoci zamestnancom, najmä vedúcim pracovníkom, a poradenstvo v zdravotných a zdravotných záležitostiach.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.