Dôveryhodný lekár poisťovateľ

lekár pracujúci na základe zmluvy s poistením spoločnosti a má právomoc kontrolovať správnosť vymenovania a odísť zdravotným a diagnostickým postupom poisteným pacientom, ako aj predbežnú lekársku prehliadku osôb poistených.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.