Lekár Fee

peňažná odmena za prácu lekára (návšteva, konzultácia, predpisovanie, prevádzka) sa platí v sadzbách stanovených v systéme zdravotného poistenia.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.