Lekárska návšteva

jednotku výpočtu pri hodnotení objemu komunitných zdravotníckych služieb.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.