Nauka o voľnom obchode

zásada vzťahu k medzinárodnému obchodu, ktorá vytvára podmienky pre obchodovanie s minimálnymi daňami a clami.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.