Dokument

Ing. dokument
A. Obchodný doklad, ktorý legálne potvrdzuje určité práva vlastníka, stanovuje, osvedčuje určitý fakt, udalosť.
B. Informácie, informácie, údaje s úradným charakterom a uložené na určitom médiu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.