ÚčTovníctvo dokumentov

dokladom, ktorým sa ustanovuje právo a skutočnosť plnenia hospodárskej, finančnej operácie. D. b. sa zostavuje podľa vytlačených formulárov na tlačených hlavičkách vytlačených typograficky. Pokladničné doklady sú zostavené v súlade s Pravidlami pre vykonávanie hotovostných transakcií. Uznesenie o registrácii bankových dokumentov je stanovené v pravidlách banky. Úradníci, ktorí podpísali dokument, sú zodpovední za správnosť všetkých svojich údajov (náležitosti). Účtovanie má právo brať do úvahy iba plnohodnotné dokumenty. Chyby v dokumentoch sú opravené zavedenými metódami.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.