Dokument proti prijatiu

podmienkou pre vydanie dokladov o náklade kupujúcemu po prijatí návrhu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.