Document Bank

doklad o legálnosť bankových operácií. Prítomnosť D. b. sa musí odzrkadliť v účtovných záznamoch banky.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.