Document Budget

See. Rozpočet

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.