Kapacita dokumentu, informácie

množstvo informácií obsiahnutých v dokumente, vypočítaných na základe sumy váhy sémantických deskriptorov - slov a slovných spojení.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.