Dokument Commodity Commitment

doklad, ktorý dáva právo jeho majiteľovi nakladať s tovarom (tovarom), ktorý je v ňom uvedený. DTA sú: nákladný list, príkaz, duplikát železničného nákladného listu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.