Doklad potvrdzujúci príjem tovaru

doklad vydaný colnými úradmi a potvrdzujúci prijatie tovaru a tovaru.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.