Odhadovaný dokument

dokument, žiadosť od spoločnosti, spoločnosť prevádzať finančné prostriedky v bezhotovostnom príkaze za uvoľnené tovary a materiálové hodnoty, vykonanú prácu a poskytnuté služby atď. - ide o žiadosti o platbu a kontroly zúčtovania.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.