Hodnotenie dokumentov

dokument vydaný na základe odborných posudkov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.