Dokument pre výpočet hotovosti

podmienkou prevodu dokladov dovozcovi o tovar po faktúre, ktorú vývozca zaplatil v hotovosti.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.