Dokument o nákladnej doprave

faktúra vystavená vlastníkom plavidla v mene odosielateľa s uvedením nákladov na prepravu tovaru.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.