Správa dokumentov

veda, ktorá sa zaoberá klasifikáciou dokumentov, spôsobmi organizácie cirkulácie dokumentov, výstavbou dokumentačných systémov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.