Document Bestovarny Current

žiadosť o platbu, objednávka alebo šekom, vystaveným dodávateľom alebo platcom a predloží banke o zaplatení dodávky tovaru, ktorý nie je skutočne dodaní čiastočne alebo úplne.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.