Nadácia dokumentu

dokument, na základe ktorého je právnická osoba založená a koná. Patria k nim žiadosť o registráciu podpísaná zakladateľmi spoločnosti a stanovami alebo zakladateľskou zmluvou. Zakladateľská zmluva právnickej osoby sa uzatvára a zakladacia listina je schválená zakladateľmi (účastníkmi). V U. d., Je potrebné uviesť názov právnickej osoby, umiestnenie jej sídla, účel činnosti a iné informácie stanovené zákonom.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.