Dokument Neexistujúci

účtovný doklad, ktorý odzrkadľuje komoditnú transakciu, ktorá nebola vykonaná v celom rozsahu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.