Dokument o zúčtovaní

Účtovné doklad vystavený pri príprave účtov. V počte AD. o. To zahŕňa distribúciu a zoskupenia vyhlásenie, osady, účtovníctvo pomoc, pamätné príkazy, ktoré sa zostavujú na základe predtým vydaných administratívnych a podporných dokladov a účtovných údajov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.