Document Základné

účtovný doklad, vyhotovená v čas transakcie, prevádzka. D. K n. Pokladničné zahŕňajú kreditné a debetné objednávky, faktúry, prijatie pôsobí oblečenie, príjmy a podobne. D. D. str. Môže byť externé (poskytovatelia účet) a vnútorné (pôsobí požiadavky).

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.