Konverzia dokumentov

schopnosť dokumentu prechádzať z ruky do ruky, v dôsledku čoho právne práva na tomto dokumente prechádzajú samotným prevodom dokumentu alebo potvrdením.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.