Analýza dokumentu

Metóda zhromažďovania primárnych údajov, v ktorých sa dokumenty používajú ako hlavný zdroj informácií.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.