Dokument Revolving

dokument, ktorý prevádza práva na základe inej osoby (účty, šeky, depozitné certifikáty, akcie na doručiteľa a dlhopisy, štátne pokladničné poukážky).

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.