Sekundárny dokument

dokument, ktorý je výsledkom analýzy a spracovania informácií obsiahnutých v primárnych dokumentoch.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.