Jednoduchý platobný doklad

jediný doklad o zaplatení obytného priestoru, inžinierskych sietí, plynu, elektriny a telefónu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.