Zhrnutie dokumentu

súbor viacerých primárnych dokumentov. D.S. pokladničné správy, atď.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.