Preložený dokument

doklad, ktorým sa má uskutočniť prevod, platba finančných prostriedkov (šek, zmenka).

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.