Document dopravné prostriedky

dokument do úvahy pri preprave tovaru: faktúra, nákladného listu, dodacieho listu, nakládky objednávok, batožinového lístka, prijatie návrhu zákona, tracklogu, akt nakladanie (vykladanie), nákladného listu, nákladného listu vozidla.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.