Zbierky dokumentov

zbieranie finančných dokumentov spolu s obchodnými dokladmi (účty, prepravné a poisťovacie doklady atď.), Ako aj zberom iba obchodných dokladov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.