Dokumentácia

balík úradných dokumentov zostavených v určitej forme a obsahujúcich konkrétne informácie.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.