Dokumentácia Projekt-Odhad

stavebné projekty zariadení a odhady na ne pri zohľadnení všetkých hlavných a režijných nákladov výstavby.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.