Dokumentácia Normatívna-Technická

štátna norma, podniková norma, technické podmienky, technické opisy, recepty a ďalšia dokumentácia, ktorá stanovuje požiadavky na kvalitu výrobkov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.