Technická dokumentácia

výkresy, špecifikácie, návod na obsluhu, inštalácia, poskytujúce možnosť inštalácie a normálneho používania strojov a zariadení v priebehu výroby, údržby a ďalších etáp.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.