Dokumenty proti platbe

nápis na účte, v ktorom sa uvádza, že prevod komoditných dokladov kupujúcemu je možný až po zaplatení za tovary a služby.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.