Dokumenty vypočítané spôsobom

dokumenty vypracované a predložené banke na zúčtovanie pre zaslané výrobky, vykonané práce alebo poskytnuté služby, za ktoré ešte neboli doručené platby.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.