Kombinované dokumenty

účtovné dokumenty, ktoré sú označené viacerými typmi dokumentov. Zálohové platby sú príchozí a odchádzajúce hotovostné príkazy, predbežné správy o zodpovedných osobách, požiadavky na uvoľnenie materiálu, limitné karty.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.