Dokumenty pre vydanie cenných papierov, registráciu

Dokumenty, ktoré sa majú predložiť federálnej komisie pre cenné papiere v Rusku zo strany komerčných bánk a iných úverových inštitúcií pre registrácii vydané nich cenné papiere, vyhlásení a prospektoch akcií a dlhopisov, správy o vydanie akcií a dlhopisov, rovnako ako ročné správy o cenných papieroch.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.