Dokumenty stave

vydané dokumenty, vyrobené a vydané verejnými orgánmi alebo ich poverenými zástupcami (notár, exekútorských).

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.