Dokumenty Legitímne

dokumenty, ktorých prítomnosť je potrebná na potvrdenie autority, preukazu totožnosti atď.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.