Dokumenty loď

lodných dokladoch, zoznam a ktorého názov je určený vnútroštátnych právnych predpisov a medzinárodných dohôd. Plavidlo by malo mať nasledovné D. s. : Certifikát právo plávať pod štátnou vlajkou krajiny, osvedčenie o vlastníctve lodi, osvedčenie o pripravenosti na kúpanie, ktorá osvedčí technický stav plavidla v navigačnom ohľade certifikáte merania, obsahujúci údaje o kapacite a jej hlavnými rozmermi, zoznamu posádky osôb (zoznam posádky ), lodný denník, odrážajúce chronologický stav lode a jej plavebných podmienok, zásobník stroje, zdravotné časopis, sanitačný loď osvedčenie, potvrdenie o cestujúcich o (ak loď nesie viac ako 12 cestujúcich), rádiotelefónny časopis, osvedčenie o nákladnej pečiatke. U lodí prevádzkovaných v medzinárodnej plavbe, medzinárodné dohody majú ďalej: bezpečnostný certifikát osobnej lode osvedčenie nákladné lodné zariadenia pre bezpečnosť a zásobovanie, rádiová bezpečnostné osvedčenie nákladnej lode, pokiaľ je vysielačka inštalácie, atď.

slovník Obchodných podmienok. , Akademik. pv. 2001.