Doklady Prepravné

dokumenty potvrdzujúce zásielku tovaru počas zahraničného obchodu. Počet poštových zásielok zahŕňa: nákladný list, príkaz na vydanie záruky, kópiu nákladného listu, osvedčenie o poistení, faktúru, osvedčenie o pôvode tovaru.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.