Dokumentácia Výberové konanie

balík dokumentov s informáciami o podmienkach výberového konania. Súťaž je zostavená výberovou komisiou, ktorá sa distribuuje uchádzačom za poplatok. V d. Zahŕňa formu ponuky, zmluvné podmienky, objem a nomenklatúru dodávok, prác a služieb atď.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.