Dollarizácia

široká aplikácia dolárov v domácom obehu krajiny, ktorá má svoju vlastnú národnú menu. D. charakterizuje nestabilitu národnej menovej jednotky a problémy v hospodárstve štátu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.