Koeficient návratnosti vlastného kapitálu

koeficient, ktorý charakterizuje ziskovosť na jednotku investovaného kapitálu. Vypočítaný ako pomer čistého zisku k priemernej veľkosti vlastného imania.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.