EKONOMICKÉ SANKCIE

(ekonomické sankcie) Opatrenia prijaté jednou krajinou alebo skupinou krajín a zamerané proti ekonomickým záujmom inej krajiny alebo skupiny krajín, zvyčajne s cieľom dosiahnuť sociálne alebo politické zmeny v tejto krajine (krajinách). Sankcie spravidla majú formu obmedzení dovozu alebo vývozu alebo vykonávania finančných transakcií. Môžu sa vzťahovať na určité konkrétne tovary alebo transakcie alebo môžu byť vyjadrené v úplnom zákaze obchodu. Existujú protichodné názory na účinnosť uloženia sankcií. Skeptici zdôrazňujú, že tieto sankcie sú ľahko prekonané a často sa ukážu ako bolestivé pre tých, ktorí ich zavádzajú, a nie pre tie štáty, ktorých politiky majú tendenciu ovplyvňovať tento spôsob. Navyše sankcie poškodzujú samotnú krajinu, ktorá ich zavádza, keďže táto krajina stráca vývozné trhy alebo dodávateľov surovín. Na začiatok, krajina, proti ktorej sa ukladajú sankcie, môže sám uplatniť odvetné sankcie. Pozri tiež: embargo.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.