Ekosféra

Ekosféra , čo je koncept podobný biosférou - komplex ekosystémov, ktoré existujú na Zemi. Termín "biosféra" sa používa iba na označenie zóny, kde je život možný, a ekosféra znamená interakciu živých organizmov s prostredím.

Vedecký a technický encyklopedický slovník.